• Voorlopig en nog onvolledig

  De wielervereniging Hoofdplaat is opgericht in juni 1934. met als bestuur;
  Th. de Poorter, voorzitter
  Joh. de Smit, penningmeester
  P. de Poorter, secretaris
  en de leden P.Sturm, J.Pielaet, A.Verheije en G.Termote.


  Hierbij een gedeelte van een brief naar aanleiding van een: Bijeenkomst met muziek en dansen dd. 27 april 1952 in Cafe Versaevel, verstuurd door het bureau voor muziekauteursrecht BUMA.
  > Uitgaande van de gedachte, dat het niet Uw bedoeling kan zijn in strijd met de Wet en in conflict met de rechten van auteurs en componisten te handelen, rekenen wij er op, dat U in het vervolg Uw aanvraag voor toestemming tijdig tot ons zult richten.<


  Een citaat uit een brief van de consul van de Provincie Zeeland, augustus 1952.

  >Uitschrijvers of comite's mogen niet vergeten dat het welslagen van een wedstrijd in hoofdzaak van mensen van de jury afhangt. daarom hebben zij recht op waardering voor hun niet altijd benijdenswaardige taak. In enkele gemeenten schijnt men hiervan nog niet doordrongen te zijn. Na afloop van een wedstrijd  bekommert men zich niet meer om die mensen en moeten deze zelf maar zien, dat ze wat te eten krijgen.<

  Uit bovenstaande 2 citaten blijkt dat er begin jaren 50 ook al straffe taal gebruikt werd.

  De kas bestond per 2 juli 1955 uit:
  1. gestort als waarborg KNWU            fl.  100,- -
  2. batig saldo van de 9e ronde 1954   fl.  284,44
  ----------------
  fl.  384,44


  Februari 1956 citaat uit > Instructies voor juryleden<
  Spreker voor de microfoon
  >Als laatste in de rij der Juryleden noemen we nog de Spreker voor de microfoon. Blijkens art. 25 Hoofdstuk III W.R. bepaalt hij zich tot het geven van zakelijke mededelingen, welke op de wedstrijd betrekking hebben en welke afkomstig zijn van de Wedstrijdcommissarissen. Het is hem in geen geval toegestaan reclame te maken of het publiek op te wekken premies beschikbaar te stellen. Het is geenszins de taak van de Spreker voor de microfoon als verslaggever op te treden en een reportage te geven van het verloop van de wedstrijd. Zeker zal hij zich onthouden van het aanmoedigen van (veelal plaatselijke) favorieten, zoals nog al eens gebeurt, of door het geven van aanwijzingen invloed uit te oefenen op het verloop van de wedstrijd. Kortom, hij moet meer gebruik maken van de microfoon maken dan de Wedstrijdcommissarissen -en niemand anders- nodig oordelen.

 • 10 november 1958 bestuurssamenstelling:
  Th. de Poorter  G.H.F.M. Termote   J.C. Blaakman  Cijr. Ceelaert  Ed. Pijcke  Aug. Dossche  J. Stuij
  Cam. Verstraete  Arth. Thomaes  Rob Versaevel  W. Prenen  Med. Blaakman  M.C. Vermeere
  B. de Paauw  P. Temmerman  Reg. Thomaes en  J. de Smit.
  9 mei 1959  ook de namen van A.B. de Poorter en U. Verheije  J.B. Pielaet  G. Verstraten en M.Wijffels 
  en de benoeming van J.I. Stuij (de latere burgemeester van Putte (NBr.) worden vermeld. 

  Citaat uit de notulen van een vergadering;
  ......x........vraagt de voorzitter wie de witte strepen voor het parkoers verzorgt. De voorzitter zegt....
  ..y...., waarop de Heer........x....... de Heer....y......... beschuldigt, dat zijn vrouw door enkele wielrenners op de wedstrijd van .....dd.....19..  is bezocht.  De Heer....y.... weet van niets???

  Overigens adviseert de voorzitter de Heer.....y..... boven het publiek te staan, nadat de Heer.......y..
  zich een zwakke broeder had getoond.

  In 1956 was J.I.Stuij de secretaris
  Het bestuur 1959-1960 bestond uit de volgende personen;
  Th. de Poorter - U. Verheije - M.Damen - Aug. de Poorter - E.Temmerman - Ed. Cocquit - C. Coppens
  Hyp. de Vilder - W.Temmerman - Henri de Smit - P.Temmerman - G.Cocquit - Ed.Pijcke.
  Enkele jaren later Arn.Scherbeijn - F.de Smit - J.B.Pilaat - Ch.Pielaet en enkele jaren later aangevuld
  met H.de Smit en A.Sijnesael.

  30 juni 1960  Oprichting supportersclub >Lucien de Smit<


  Zondag 28 februari 1960 dansavond in het cafe van M.Blaakman, Dorpsstraat alhier.
  Het comite vraagt aan B&W van Hoofdplaat om vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting en
  toestemming tot het houden van een verloting tijdens de dansavond.
  Verloot zullen worden enkele taarten, waarvan de waarde op f. 10,- wordt gesteld.  1961 Ed.Pijcke dient schriftelijk zijn ontslag in, in 1964 doet Th. de Poorter dit ook na een lange staat van dienst als voorzitter. Enkele jaren later in 1967 doet M.Wijffels zijn intrede als secreatis 
  O.Waatjes komt ook het comite versterken. Frans Sutin doet zijn intrede in 1974.
  Wilfried Verstraete en Hannie Blaakman versterken in de tweede helft van de jaren 70 het comite.
  Medio de jaren 80 versterkt Herbert Versluijs het bestuur, in 89 gevolgd door Bennie Pielaat.
  Tom Sinack en Peter van Eek komen er bij in 2005, gevolgd in 2007 door Lennart Boonstra en in 2008 door Peter Quataert.


  19 sept. 1998 Bonte avond in het Dorpshuis m.m.v. Ambras aangeboden door het wielercomite.